Problemhundsträning

PROBLEMHUNDSKONSULTATION – En träff på vanligtvis en timme där vi går igenom det problem som din hund har. Det kan vara allt från stress, rädsla, utfall och aggressivitet till skotträdsla, oönskade jaktbeteenden, bitproblem och osäkerhet. Du får chansen att berätta om problemen för att senare kunna få hjälp av två utbildade hundpsykologer. En problemhundskonsultation görs alltid innan problemhundsträningen kan påbörjas. Därefter skriver vi en träningsplan anpassad till det specifika problemen och förutsättningarna just ni och er hund har. Under konsultationen tränar vi inte hunden. Vi träffas antingen i vår träningslokal eller i hundens hemmiljö.
Kostnad: 995kr (fast pris)

PROBLEMHUNDSTRÄNING – Efter konsultationen läggs ett träningsschema upp för din hund, vi ses ytterligare ett par tillfällen (hur många beror på hundens problem och hur mycket hjälp ni behöver av oss) för att tillsammans träna bort oönskade beteenden hos hunden. 
Kostnad: 995kr per tillfälle

PAKETPRIS 1 - Problemhundskonsultation och tre problemhundsträningar 3580kr. 

PAKETPRIS 2 - Problemhundskonsultation och fem problemhundsträningar 5370kr.

Vid bokning av träning efter kl.16:00 vardagar, helger samt röda dagar tillkommer 350kr / påbörjad timme. 

Anmälan till problemhunds-träning

  • Beskriv vilken typ av privatträning du önskar