Villkor och regler

Anmälan till samtliga kurser och föreläsningar sker via info@hundtranarna.se (märk mejlet med kursen- eller föreläsningens namn samt dess startdatum). Det går också bra att fylla i formulären på hemsidan.

Finns inget startdatum för de kurser du vill gå kan du ändå skicka in en intresseanmälan. Är intresset stort startar vi kursen. Har du ingen egen hund får du låna en utav våra hundar.

Vi är mestadels inomhus i vår 205kvm stora träningslokal (om inte annat anges) och alltid två utbildade hundinstruktörer/hundpsykologer på plats. Vi har ett maxantal deltagare per kurs (om inte annat anges). Detta för att varje deltagare ska få den tid de behöver och chansen att kunna ställa alla frågor de vill ställa. Max antal deltagare har vi även pga utrymmesskäl.  

Alla våra kurser betalas med faktura som skickas ut efter kursstart (undantag ringträning, öppen träning, kortkurser eller vissa övriga kurser som tex helgkurser som kan betalas kontant på plats eller med kort). Anmälan är bindande, utebliven deltagare debiteras hela kostnaden om inte avbokning skett senast en vecka innan kursstart (då debiteras 20% av kostnaden som utgör den administrativa avgiften). Vid sjukdom återfås halva kurskostnaden vid uppvisande av läkar- eller veterinärintyg.

För samtliga kurser gäller priset max två personer per hund. Vill fler i familjen delta går de som observatörer (se nedan).

Det går bra att komma själv utan hund och vara observatör. Är ni fler i familjen som vill delta går max två personer i familjen med hunden och betalar ordinarie kurspris. Resterande familjemedlemmar går som observatörer. Kostnad 50% rabatt av ordinarie kurspris per observatör/familjemedlem. Barn under 10år går gratis. 

Löptikar får inte deltaga på våra kurser. Avbokning sker enligt ovan. 

Hundarna får gärna hälsa på varandra och leka men inte under kurstid. Alla hundar ska vara kopplade om inte Hundtränarna meddelar annat. Fullt hundägaransvar gäller!

Gällande våra ringträningar:
Samtliga ringträningar är bindande vid anmälan pga platsbrist. Det går givetvis bra att ge din plats till någon annan om du fått förhinder, meddela oss isåfall detta via mejl, sms eller telefon.