Coronaviruset (COVID-19)

Vi följer Folkhälsomyndigheten och Regeringens rekommendationer och håller oss ständigt uppdaterade kring denna krissituation för att undvika smittospridning.

Åtgärder vi vidtagit:
- Dragit ner på antalet deltagare / kurs
- Utomhuskurser (om inte kursen behöver hållas inomhus)
- Möjlighet att tvätta händerna på tre olika platser i lokalen 
- Plockat bort handdukar och ersatt med torkpapper/hushållspapper
- Handsprit vid entrédörren
- Kontinuerlig städning och sanering av lokalen
- Vi tar inte i hand eller kramas
- Minskat antalet övningar / plockat bort övningar helt som innebär närkontakt
- Maxantal per hund (max två deltagare per hund, max en deltagare per hund på ringträningarna)
- Tagit bort kravet på läkarintyg vid sjukdom och därmed sen avbokning (100% debiteras alltså inte vid sjukdom utan 50% av kursavgiften, privatträning eller annan aktivitet utan uppvisande av läkarintyg). 
- Ingen med symtom får vistas i lokalerna! 
- Genomfört Folkhälsomyndighetens riskbedömningsunderlag

Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och ska därför fortsätta, läs mer här: